Packaging

INICJATYWY LENOVO DOTYCZĄCE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
KOMERCYJNEGO W DZIEDZINIE OPAKOWAŃ

Pakowanie z myślą o środowisku

Lenovo dąży do zminimalizowania wpływu na środowisko, ograniczając wielkość opakowań i ilość materiałów przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony produktu.

GŁÓWNE OBSZARY ZAINTERESOWANIA FIRMY:

  • Materiały odnawialne i pochodzące z recyklingu:

  • Zwiększenie wykorzystania w opakowaniach materiałów odnawialnych i pochodzących z recyklingu.

  • Stosowanie biDążenie do stosowania opakowań niezawierających plastiku, czego przykładem są serie ThinkPad X1 i Z.omateriałów w celu wzmocnienia zrównoważonego rozwoju.

  • Ograniczenie rozmiarów i możliwość ponownego wykorzystania:

  • Ograniczenie rozmiarów opakowań produktów.

  • Rozszerzenie stosowania opakowań zbiorczych i wielokrotnego użytku.

  • Bambus i trzcina cukrowa:

  • Wprowadzenie ekologicznych opakowań z bambusa i trzciny cukrowej.

  • Zmniejszenie o 6,7% emisji CO2 z transportu przy wysyłkach wybranych produktów.

  • Plastik zebrany z terenów przybrzeżnych (OBP):

  • Przeprowadzenie badań i wykorzystanie OBP w opakowaniach, celem jest 30% OBP zmieszanego z 70% plastiku z recyklingu.

  • Zwiększenie wykorzystania OBP w różnych liniach produktów, szacunkowo 130 do 140 ton rocznie.

  • Opakowania niezawierające plastiku:

  • Dążenie do stosowania opakowań niezawierających plastiku, czego przykładem są serie ThinkPad X1 i Z.

  • Łączenie technologii wykorzystujących włókno bambusa i innowacyjne materiały w celu wyeliminowania 192 ton plastiku.

  • Wymagania wobec dostawców:

  • Określenie wymagań dotyczących kartonów z tektury falistej: muszą zawierać co najmniej 70% włókien pokonsumenckich.

  • Obowiązek stosowania włókien z certyfikatem FSC do produktów ThinkPad i wybranych notebooków konsumenckich.

  • Opakowania zbiorcze:

  • Oferowanie opcji opakowań zbiorczych i wielokrotnego użytku do wybranych produktów w określonych regionach.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z najnowszym raportem ESG Lenovo ( https://investor.lenovo.com/en/sustainability/sustainability_reports.php ) zawierającym wszechstronne informacje na temat zrównoważonych rozwiązań firmy w dziedzinie opakowań produktów.